O kompenzaci jalového výkonu

Základní informace o kompenzaci jalového výkonu

Hlavním smyslem kompenzace jalového výkonu je snížení odebíraného zdánlivého výkonu a snížení proudu procházejícího napájecím vedení. Kompenzace tedy patří mezi významná úsporná opatření, pomocí kterého se snižuje zatížení napájecího vedení, čímž se snižují ztráty a zvyšuje životnost vedení. Snížení odběru indukčního jalového výkonu se dosáhne vhodnou kombinací spotřebičů, které ze sítě odebírají indukční, jalový a kapacitní výkon.

Nejpoužívanější metodou v sítích nízkého napětí je kompenzace pomocí paralelně připojených statických kondenzátorů, která je jedním z nejdůležitějších a ekonomicky nejvýhodnějších opatření.

Každému odběrateli ze sítí vysokého napětí je zákonem 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami uložena povinnost odebírat elektrickou energie s účiníkem v neutrálním pásmu 0,95 - 1,00 IND. Odběr energie mimo tyto hodnoty je penalizován a to buď přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie a nebo zpoplatněním nevyžádané dodávky jalové energie (indukční kapacitní práce, překompenzování) do veřejné sítě.

Tarifní politika - hodnocení jalové energie    

Povinnost dodržovat tzv. neutrální pásmo účiníku při odběru elektrické energie je uložena energetickým zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řízena (vymáhána) pomocí tarifní politiky, řízené Energetickým regulačním úřadem. Smyslem dodržování neutrální hodnoty účiníku je dosažení efektivního přenosu a distribuce elektrické energie bez zbytečných ztrát, tj. bez přenášení zbytečného induktivního výkonu v sítích. Tarifní politika je vyhlašována v tzv. cenových rozhodnutích vydávaných Energetickým regulačním úřadem, platných standardně jeden kalendářní rok.

Samostatnou součástí tarifů je také odběr jalové z veřejných sítí, v případě ČR z hladin vysokého napětí. Rozvodný závod je povinen dodat elektrickou energii i s nízkým účiníkem, ale tu pak zpoplatňuje podle aktuálně platného cenového rozhodnutí. V odběrných místech, kde není dodržována neutrální hodnota účiníku, pak musí odběratel počítat s vyšší pořizovací cenou elektrické energie.

Způsob vyhodnocení účiníku

V odběrných místech s měřením typu A nebo B (dálkový odečet dat a nebo pomocí ručního terminálu) se použijí 1/4 hodinové odečty činné a jalové energie z průběhových měření. Účiník je posuzován podle odběru 24 hodin denně (před rokem 2009 to bylo v časovém pásmu od 6 do 10 hodin v pracovní dny). Z naměřených hodnot v daném časovém pásmu za vyhodnocované období (např.měsíc) stanoví průměrná hodnota účiníku. Tangenta fí se vypočte jako podíl jalové energie a činné energie v daném časovém pásmu za vyhodnocované období. Z tangenty je pak dále vypočten účiník kosinus fí. Podle tabulky se pak určí percentuální přirážka k ceně elektrické energie.

Cenová přirážka je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného 1/4 hodinového výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (přirážka v % podle tabulky) a jako součet ceny za použití sítí na příslušné napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu (ČEZ 1826 Kč/MWh, E.ON 1990 Kč/MWh a PRE 2002 Kč/MWh), vynásobený odpovídající hodnotou přirážky (přirážka v % podle tabulky) a množstvím elektřiny za vyhodnocované období.

Přirážka tak percentuelně zatíží veškeré podstatné náklady za odběr. Nevyžádaná dodávka jalové energie je posuzována 24 hodin denně a je zpoplatněna 400 Kč/Mvarh (stav 2007)

Řešení kompenzace jalového výkonu není snadný úkol. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme vám schopni efektivně pomoci s řešením vašich požadavků jak na nedokompenzování tak i překompenzování sítě. Kontaktujte nás ZDE.

 

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení